Deportivo Español Saison 2022/2023 18 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2021/2022 21 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2020/2021 16 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2019/2020 25 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2018/2019 36 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2017/2018 28 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2016/2017 27 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2015/2016 23 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2014/2015 31 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2013/2014 16 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2012/2013 13 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2011/2012 8 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2010/2011 18 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2009/2010 13 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2008/2009 14 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2007/2008 13 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2006/2007 10 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2005/2006 13 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2004/2005 6 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2003/2004 3 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2002/2003 11 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2001/2002 8 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 2000/2001 9 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1999/2000 10 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1998/1999 9 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1997/1998 18 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1996/1997 18 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1995/1996 13 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1994/1995 16 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1993/1994 8 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1992/1993 10 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1991/1992 11 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1990/1991 7 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1989/1990 5 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1988/1989 8 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1987/1988 6 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1986/1987 3 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1985/1986 5 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1984/1985 5 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1983/1984 2 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1982/1983 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1971/1972 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1970/1971 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1969/1970 2 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1968/1969 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1967/1968 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1966/1967 4 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1965/1966 2 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1964/1965 2 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1963/1964 4 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1962/1963 3 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1961/1962 1 Spieler/Betreuer
Deportivo Español Saison 1960/1961 1 Spieler/Betreuer