Mezzolara Calcio Saison 2023/2024 35 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2022/2023 39 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2021/2022 39 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2020/2021 34 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2019/2020 39 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2018/2019 38 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2017/2018 39 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2016/2017 34 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2015/2016 39 Spiele
Mezzolara Calcio Saison 2014/2015 38 Spiele