Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Anna Bysik 210' 3 3 - 2 - 1 - -
Alina Charlionak 226' 3 3 - 1 - - - -
Valeryia Imkhovik 270' 3 3 - - - - - -
Renata Kalinovskaya 270' 3 3 - - - - - -
Alina Kharashchak 183' 3 2 1 2 1 - - -
Anastasiya Maher 270' 3 3 - - - - - -
Lada Pashkouskaya 270' 3 3 - - - 1 - -
Alexandra Samoilova 82' 3 - 3 - - - - -
Hanna Siniauskaya 260' 3 3 - 2 - - - -
Jana Stashkova 174' 3 2 1 2 - - - -
Darya Harshkova 62' 2 1 1 1 - - - -
Yelizaveta Iskareva 90' 2 2 - 2 - - - -
Lizaveta Konak 123' 2 1 1 - - 1 - -
Alisa Matskevich 180' 2 2 - - - - - -
Hanna Putsykovich 13' 2 - 2 - - - - -
Liya Tsikhamirava 155' 2 2 - 1 - - - -
Kseniya Yatsynovich 66' 2 - 2 - - - - -
Darya Karabanko 45' 1 - 1 - - - - -
Aliaksandra Taraduda 25' 1 - 1 - - - - -
Angelina Giros - - - - - - - - -