Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Aoba Fujino 207' 2 2 - 1 - - - -
Maika Hamano 91' 2 1 1 1 - - - -
Yui Hasegawa 210' 2 2 - - - - - -
Tōko Koga 165' 2 1 1 - - 1 - -
Moeka Minami 210' 2 2 - - - 1 - -
Hinata Miyazawa 45' 2 - 2 - - - - -
Miyabi Moriya 88' 2 1 1 1 - - - -
Fuka Nagano 124' 2 1 1 - - - - -
Kiko Seike 80' 2 1 1 1 1 - - -
Risa Shimizu 176' 2 2 - 1 - - - -
Mina Tanaka 98' 2 1 1 1 1 - - -
Ayaka Yamashita 210' 2 2 - - - - - -
Honoka Hayashi 86' 1 1 - 1 - - - -
Rion Ishikawa 120' 1 1 - - - - - -
Hikaru Kitagawa 78' 1 1 - 1 - - - -
Saki Kumagai 90' 1 1 - - - - - -
Hina Sugita 45' 1 - 1 - - - - -
Momoko Tanikawa 46' 1 1 - 1 - - - -
Riko Ueki 70' 1 1 - 1 - 1 - -
Mami Ueno 75' 1 - 1 - - - - -
Chika Hirao - - - - - - - - -
Shu Ohba - - - - - - - - -
Remina Chiba - - - - - - - - -
Yoshino Nakashima - - - - - - - - -
Hana Takahashi - - - - - - - - -
Momoko Tanaka - - - - - - - - -