Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Hiroaki Morishima 263' 5 2 3 - 1 1 - -
Koji Nakata 404' 5 4 1 - - - - -
Shinji Ono 336' 5 5 - 4 1 - - -
Junichi Inamoto 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Yoshikatsu Kawaguchi 360' 4 4 - - - - - -
Naoki Matsuda 360' 4 4 - - - 1 - -
Ryuzo Morioka 292' 4 4 - 1 - 1 - -
Hidetoshi Nakata 322' 4 4 - 2 1 - - -
Masashi Nakayama 115' 4 - 4 - - - - -
Akinori Nishizawa 317' 4 4 - 3 1 - - -
Kazuyuki Toda 360' 4 4 - - - 1 - -
Yasuhiro Hato 270' 3 3 - - - - - -
Toshihiro Hattori 130' 3 1 2 - - - - -
Teruyoshi Ito 247' 3 3 - 1 - - - -
Tomokazu Myojin 203' 3 2 1 - - 1 - -
Takayuki Suzuki 192' 3 3 - 1 2 1 - 1
Kenichi Uemura 196' 3 2 1 1 - - - -
Atsuhiro Miura 53' 2 - 2 - - - - -
Tatsuhiko Kubo 30' 1 - 1 - - - - -
Ryota Tsuzuki 90' 1 1 - - - - - -
Yoshiteru Yamashita 60' 1 1 - 1 - - - -
Seigo Narazaki - - - - - - - - -
Daisuke Oku - - - - - - - - -