Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Kirill Dvornikov 182' 3 2 1 - - - - -
Kirill Glebov 75' 3 1 2 1 3 1 - -
Dmitriy Kalayda 172' 3 2 1 2 - - - -
Aleksandr Komissarov 92' 3 1 2 1 2 1 - -
Danila Kozlov 206' 3 3 - 1 2 - - -
Nikita Lobov 218' 3 3 - 1 - 1 - -
Egor Nazarenko 179' 3 2 1 - - 1 - -
Mikhail Shchetinin 206' 3 3 - 1 - - - -
Daniil Veselov 217' 3 3 - 1 - - - -
Aleksey Baranovsky 146' 2 2 - 2 1 - - -
Dmitriy Ivannikov 160' 2 2 - - - - - -
Denis Makarov 90' 2 1 1 - - - - -
Maksim Ofitserov 70' 2 1 1 - 1 - - -
Vadim Rakov 170' 2 2 - 1 - - - -
Ilya Rozhkov 126' 2 2 - 1 - 1 - -
Ivan Shilenok 114' 2 1 1 - - - - -
Nikita Bozov 80' 1 1 - - - - - -
Aleksey Kolyshev 34' 1 - 1 - - - - -
Gleb Kosteley 23' 1 - 1 - - - - -
Ivan Lepskiy 80' 1 1 - - - 2 - -