Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Artur Bakai 240' 3 3 - - - - - -
Davyd Bilyi 229' 3 3 - 3 - - - -
Kyrylo Digtyar 178' 3 2 1 1 - - - -
Denys Dykyi 240' 3 3 - - - - - -
Danylo Ishchenko 224' 3 3 - 1 - 1 - -
Vladyslav Kalyn 236' 3 3 - 1 1 - - -
Danylo Khan 230' 3 3 - 2 1 - - -
Kyrylo Osypenko 11' 3 - 3 - 1 - - -
Kyrylo Pashko 224' 3 3 - 1 2 - - -
Matvii Ponomarenko 241' 3 3 - 2 7 1 - -
Vladyslav Zakharchenko 236' 3 3 - 1 1 1 - -
Markiian Bakus 146' 2 2 - 1 - - - -
Maksym Korobov 62' 2 1 1 1 - 1 - -
Vitalii Lobko 5' 2 - 2 - - - - -
Denys Smetana 12' 2 - 2 - - - - -
Vyacheslav Surkis 94' 2 1 1 - - - - -
Danylo Harazha 4' 1 - 1 - - - - -
Danylo Kaidalov 16' 1 - 1 - - - - -
Maksym Koval 4' 1 - 1 - - - - -
Viktor Tsukanov 8' 1 - 1 - - - - -