Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Rovshan Akhmedov 146' 2 2 - 1 - 1 - -
Pasha Aliyev 179' 2 2 - 1 1 - - -
Zaur Asadov 98' 2 1 1 1 - - - -
Malkhaz Chincharauli 180' 2 2 - - - 1 - -
Escort Essang 35' 2 - 2 - - - - -
Elchin Hasanov 96' 2 2 - 1 - - 1 -
Vusal Huseynov 180' 2 2 - - - 1 - -
Faig Jabbarov 180' 2 2 - - - 1 - -
Viktor Kulikov 82' 2 1 1 1 - - - -
Ulfat Madatov 100' 2 1 1 - - - - -
Khalig Mardanov 162' 2 2 - 1 - - - -
Vasif Veliyev 180' 2 2 - - - - - -
Mikayil Yusifov 180' 2 2 - - - 1 - -
Azer Mammadov 90' 1 1 - - - - - -
Fazil Parvarov 34' 1 - 1 - - - - -
Rovshen Amiraslanov - - - - - - - - -
Gela Bartia - - - - - - - - -
Rashad Khalilov - - - - - - - - -
Saliou Diallo - - - - - - - - -
Badri Kvaratskhelia - - - - - - - - -
Ismayil Mamedov - - - - - - - - -
Pape Samba Ba - - - - - - - - -