Panathinaikos Saison 2017/2018 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2016/2017 37 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2015/2016 38 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2014/2015 34 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2013/2014 32 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2012/2013 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2011/2012 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2010/2011 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2009/2010 28 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2008/2009 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2007/2008 35 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2006/2007 30 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2005/2006 31 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2004/2005 33 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2003/2004 31 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2002/2003 28 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2001/2002 25 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 2000/2001 28 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1999/2000 28 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1998/1999 23 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1997/1998 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1996/1997 24 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1995/1996 26 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1994/1995 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1993/1994 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1992/1993 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1991/1992 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1990/1991 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1989/1990 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1988/1989 20 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1987/1988 23 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1986/1987 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1985/1986 25 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1984/1985 23 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1983/1984 26 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1982/1983 26 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1981/1982 20 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1980/1981 19 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1979/1980 17 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1978/1979 18 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1977/1978 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1976/1977 16 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1975/1976 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1974/1975 19 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1973/1974 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1972/1973 22 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1971/1972 20 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1970/1971 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1969/1970 21 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1968/1969 23 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1967/1968 15 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1966/1967 13 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1965/1966 20 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1964/1965 17 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1963/1964 15 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1962/1963 16 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1961/1962 17 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1960/1961 12 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1959/1960 12 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1958/1959 6 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1957/1958 6 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1956/1957 6 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1955/1956 9 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1954/1955 7 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1953/1954 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1952/1953 4 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1951/1952 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1950/1951 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1949/1950 8 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1948/1949 4 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1947/1948 1 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1946/1947 1 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1945/1946 1 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1938/1939 1 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1937/1938 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1936/1937 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1935/1936 4 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1934/1935 5 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1933/1934 4 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1932/1933 6 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1931/1932 7 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1930/1931 6 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1929/1930 3 Spieler/Betreuer
Panathinaikos Saison 1919/1920 2 Spieler/Betreuer