Panathinaikos Saison 2018/2019 1 Spiele
Panathinaikos Saison 2017/2018 40 Spiele
Panathinaikos Saison 2016/2017 55 Spiele
Panathinaikos Saison 2015/2016 47 Spiele
Panathinaikos Saison 2014/2015 55 Spiele
Panathinaikos Saison 2013/2014 49 Spiele
Panathinaikos Saison 2012/2013 45 Spiele
Panathinaikos Saison 2011/2012 42 Spiele
Panathinaikos Saison 2010/2011 46 Spiele
Panathinaikos Saison 2009/2010 50 Spiele
Panathinaikos Saison 2008/2009 52 Spiele
Panathinaikos Saison 2007/2008 46 Spiele
Panathinaikos Saison 2006/2007 44 Spiele
Panathinaikos Saison 2005/2006 39 Spiele
Panathinaikos Saison 2004/2005 38 Spiele
Panathinaikos Saison 2003/2004 38 Spiele
Panathinaikos Saison 2002/2003 40 Spiele
Panathinaikos Saison 2001/2002 42 Spiele
Panathinaikos Saison 2000/2001 44 Spiele
Panathinaikos Saison 1999/2000 40 Spiele
Panathinaikos Saison 1998/1999 42 Spiele
Panathinaikos Saison 1997/1998 34 Spiele
Panathinaikos Saison 1996/1997 39 Spiele
Panathinaikos Saison 1995/1996 46 Spiele
Panathinaikos Saison 1994/1995 39 Spiele
Panathinaikos Saison 1993/1994 5 Spiele
Panathinaikos Saison 1992/1993 4 Spiele
Panathinaikos Saison 1991/1992 10 Spiele
Panathinaikos Saison 1990/1991 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1989/1990 5 Spiele
Panathinaikos Saison 1988/1989 5 Spiele
Panathinaikos Saison 1987/1988 8 Spiele
Panathinaikos Saison 1986/1987 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1985/1986 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1984/1985 8 Spiele
Panathinaikos Saison 1982/1983 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1981/1982 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1980/1981 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1978/1979 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1977/1978 4 Spiele
Panathinaikos Saison 1975/1976 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1974/1975 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1973/1974 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1972/1973 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1971/1972 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1970/1971 9 Spiele
Panathinaikos Saison 1969/1970 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1968/1969 4 Spiele
Panathinaikos Saison 1967/1968 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1965/1966 4 Spiele
Panathinaikos Saison 1964/1965 4 Spiele
Panathinaikos Saison 1962/1963 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1961/1962 2 Spiele
Panathinaikos Saison 1960/1961 2 Spiele