Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Valeryia Barbarenka 248' 3 3 - 1 - 1 - -
Anna Bysik 264' 3 3 - 1 - - - -
Alina Charlionak 264' 3 3 - 1 - - - -
Alina Kharashchak 142' 3 2 1 2 - - - -
Darya Markava 147' 3 1 2 - 1 - - -
Lada Pashkouskaya 224' 3 2 1 - - - - -
Anastasia Pobegaylo 270' 3 3 - - 1 - - -
Anna Skriganova 196' 3 2 1 1 - - - -
Liya Tsikhamirava 270' 3 3 - - 1 - - -
Ulyana Uzun 152' 3 2 1 2 - - - -
Evgeniya Yakusik 168' 3 2 1 2 - - - -
Yana Yesman 105' 3 1 2 1 2 1 - -
Viktoria Barlyugova 34' 2 - 2 - - - - -
Elizaveta Giba 129' 2 2 - 1 - - - -
Alisa Matskevich 180' 2 2 - - - - - -
Alina Babko 22' 1 - 1 - - - - -
Lizaveta Konak 90' 1 1 - - - - - -
Anastasiya Kuntsevich 46' 1 1 - 1 - - - -
Darya Linnik 19' 1 - 1 - - - - -
Anna Zaletova - - - - - - - - -