Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Olha Basanska 174' 2 2 - 1 - - - -
Inna Hlushchenko 174' 2 2 - 1 2 - - -
Tamila Khimich 180' 2 2 - - - - - -
Kateryna Korsun 96' 2 1 1 - - - - -
Roksolana Kravchuk 146' 2 2 - 2 1 - - -
Yana Malakhova 22' 2 - 2 - - - - -
Olha Ovdiychuk 174' 2 2 - 1 1 - - -
Anna Petryk 164' 2 2 - 1 - - - -
Dayana Semkiv 102' 2 1 1 1 - - - -
Lyubov Shmatko 180' 2 2 - - 1 - - -
Veronika Andrukhiv 50' 1 1 - 1 1 - - -
Darya Apanaschenko 72' 1 1 - 1 - - - -
Kateryna Boklach 6' 1 - 1 - - - - -
Yana Derkach 6' 1 - 1 - - - - -
Darya Kelyushyk 90' 1 1 - - - - - -
Yana Kotyk 90' 1 1 - - 1 - - -
Nicole Kozlova 40' 1 - 1 - - - - -
Iryna Maiborodina 18' 1 - 1 - - - - -
Elizaveta Molodiuk 6' 1 - 1 - - - - -
Natiya Pantsulaya 90' 1 1 - - - - - -
Irina Podolska 16' 1 - 1 - - - - -
Kateryna Samson 84' 1 1 - 1 - - - -
Anastasiya Voronina - - - - - - - - -